Prečo si kúpiť repasovaný zvárací stroj?

Repasované zváracie stroje predstavujú cenovo dostupnú a spoľahlivú alternatívu v prípade, ak hľadáte výhodné riešenie pre odporové bodové zváranie a navarovanie matíc alebo skrutiek výstupkovým zváraním. Zvárací stroj 125 kVA a 205 kVA pred obnovou Ako prebieha obnova repasovaného zváracieho stroja? Zvárací stroj v pôvodnom stave sa najprv otestuje. Servisní technici skontrolujú stav transformátora a […]

Aké využitie majú zváracie stoly vo výrobe?

Či už sa venujete zváraniu kovov profesionálne alebo ako domáci majster, určite ste sa stretli s problémom, keď sa počas zvárania kovová súčiastka ohne, zmrští alebo roztiahne. Bez pevného podkladu a presného upnutia sa súčiastky v bode zvaru deformujú a vzniká tak nekvalitný spoj. Riešením je použitie univerzálneho zváracieho stola s upínacími prvkami, ktoré zafixujú […]

Je možné vyrobiť keramický kolík neštandardných rozmerov na zákazku?

Štandardné keramické kolíky v našej ponuke vo väčšine prípadov ponúkajú adekvátne riešenie pre navarovanie matíc M4 – M14 alebo polohovanie súčiastok pomocou zváracích prípravkov. Vo výnimočných prípadoch nás však klienti oslovujú s požiadavkou na výrobu keramických kolíkov neštandardných rozmerov. Ide o tvarovo a rozmerovo odlišné keramické kolíky, ktorých návrh a výroba si vyžaduje dodržanie niektorých […]

Aký je rozdiel medzi pokeramizovaným a keramickým polohovacím kolíkom?

Všetky polohovacie kolíky používané pri navarovaní matíc spĺňajú rovnakú funkciu správneho polohovania matice na zváraný plech. Ich spoločné črty sú: výnimočné elektroizolačné vlastnosti – vďaka svojej povrchovej úprave nevedú elektrický prúd, ktorý je tak smerovaný priamo do bodov zvaru anti-oxidačné vlastnosti pri vysokej teplote – povrchová úprava zabraňuje oxidácii materiálu a roztavený materiál vznikajúci počas […]

Čo je výstupkové zváranie a ako súvisí s navarovaním matíc?

Výstupkové zváranie je typ odporového zvárania, pri ktorom sa na spájanie materiálov namiesto bodovacích elektród používa výstupok na samotnom spájanom materiáli. Použiť sa pritom môžu výstupky rozličných tvarov: oblé zahĺbenia, podlhovasté hrebene a kruhovité či predĺžené rohy matice. V procese zvárania sa tieto výstupky stávajú jediným kontaktným bodom medzi materiálmi, cez ktoré preteká zvárací prúd, […]

Možno na navarovanie matíc použiť manuálne zváracie kliešte alebo ramenové bodovačky?

V článku o navarovaní matíc sme si tento proces definovali ako druh výstupkového zvárania, pri ktorom sa matica so závitom privára na oceľový plech. Ako spájacia plocha sa používa čiastočný alebo úplný prstenec alebo výstupky vytvarované na rohoch matice. Ako pri výstupkovom zváraní, aj pri naváraní matíc treba všeobecne dbať na kolmosť zváraných plôch a […]

Ako predísť chybám pri odporovom zváraní?

Zvyšujúce sa nároky na kvalitu vyhotovených dielov ako aj kratšie dodacie lehoty vyvíjajú čoraz väčší tlak na dodávateľov zváraných súčiastok. Zdá sa, že jedinou konštantou v týchto premenlivých podmienkach je ľudský faktor. Hlučné a rušné výrobné prostredie v spojení s repetitívnymi pracovnými krokmi vedie k nárastu chybovosti. Tým sa navyšujú výrobné náklady a predlžuje dodací […]

Ako prebieha navarovanie matíc?

Viac o navarovaní matíc Navarovanie matíc je druh výstupkového zvárania, pri ktorom sa matica so závitom privára na oceľový plech. Ako spájacia plocha sa používa čiastočný alebo úplný prstenec alebo výstupky vytvarované na rohoch matice. Ako pri výstupkovom zváraní, aj pri naváraní matíc treba všeobecne dbať na kolmosť zváraných plôch a rovnomerný tlak vyvíjaný na […]

Ako správne vybrať elektródu pre optimálne odporové zváranie?

Úspešné vyhotovenie odolného zvaru si okrem iných aspektov, akými sú nastavenie zváracích parametrov a zváracieho procesu, vyžaduje aj správny výber zváracích elektród. Pri výbere elektród pre odporové zváranie odporúčame klientom zvážiť nasledovné aspekty: výrobný proces, ktorý dáva odpoveď na otázku, či je vhodnejšia elektródová čiapočka alebo bodovacia elektróda, podmienky zvárania, ktoré ovplyvňujú, aký je najvhodnejší […]

Ako predĺžiť životnosť elektród?

V procese bodového zvárania dochádza k opotrebovaniu elektródovej hlavy. Zváracia plocha narastá, čo pri nemennom zváracom prúde vedie k znižovaniu plošnej hustoty elektrického prúdu a tým aj tepla potrebného na vytvorenie primeraného zvaru. Postupne dôjde k zväčšovaniu šošovky spoja, ktorý stráca na odolnosti. Preto je potrebné pravidelne zabezpečiť obnovu tvaru elektród, pri továrenskej výrobe najlepšie […]