Ako predĺžiť životnosť elektród?

V procese bodového zvárania dochádza k opotrebovaniu elektródovej hlavy. Zváracia plocha narastá, čo pri nemennom zváracom prúde vedie k znižovaniu plošnej hustoty elektrického prúdu a tým aj tepla potrebného na vytvorenie primeraného zvaru. Postupne dôjde k zväčšovaniu šošovky spoja, ktorý stráca na odolnosti. Preto je potrebné pravidelne zabezpečiť obnovu tvaru elektród, pri továrenskej výrobe najlepšie v rámci pravidelnej údržby.

Frézka SK11D s opotrebovanou elektródou pred obnovením
Opotrebovaná elektróda pred obnovením
Frézka SK11D s opotrebovanou elektródou po obnovení
Opotrebovaná elektróda po obnovení

Obnovu tvaru elektród možno vykonať manuálnou alebo automatickou brúskou (frézkou). Manuálne frézky s pneumatickým alebo ručným pohonom sú ideálne na obnovu elektród v malovýrobe. Pri automatizovanej výrobe cez robotické pracoviská zas nájdu svoje uplatnenie automatické frézky, ktoré v kombinácii s automatickým meničom elektród zabezpečia ich plne automatizovanú údržbu a bezstarostnú prevádzku.


Súvisiace články:

Ako správne vybrať elektródu pre optimálne odporové zváranie?
Aký je rozdiel medzi elektródovou čiapočkou a bodovacou elektródou?