Prečo si kúpiť repasovaný zvárací stroj?

Repasované zváracie stroje predstavujú cenovo dostupnú a spoľahlivú alternatívu v prípade, ak hľadáte výhodné riešenie pre odporové bodové zváranie a navarovanie matíc alebo skrutiek výstupkovým zváraním.

Zvárací stroj 125 kVA a 205 kVA - pred obnovou
Zvárací stroj 125 kVA a 205 kVA pred obnovou

Ako prebieha obnova repasovaného zváracieho stroja?

Zvárací stroj v pôvodnom stave sa najprv otestuje. Servisní technici skontrolujú stav transformátora a valca. Zvyšné periférie stroja si zvyčajne vyžadujú okamžitú výmenu a preto ich funkčnosť netestujeme.

Po dôkladnom posúdení stavu rámu stroja a jeho komponentov sa stroj rozoberie a z rámu sa odstránia všetky periférie.

Repasovaný zvárací stroj - obnovený rám
Repasovaný zvárací stroj pred obnovou a po obnove rámu

Povrch kovového rámu stroja sa očistí pieskovaním a následne ošetrí novou vrstvou priemyselnej farby.

Repasovaný zvárací stroj - vymenený transformátor
Repasovaný zvárací stroj s pôvodným a s vymeneným transformátorom

V závislosti od stavu zariadenia a požiadaviek zákazníka prebehne po otestovaní inštalácia pôvodného transformátora alebo výmena za nový, výkonnejší transformátor.

Repasovaný zvárací stroj - vymenený valec
Repasovaný zvárací stroj pred výmenou valca a s novým valcom

Ak valec prejde testom tesnosti a funkčnosti, prečistí sa a nainštaluje sa späť. Ak je valec poškodený a nefunkčný, vykonávame výmenu valca za nový. V závislosti od konštrukčných možností rámu stroja je v prípade potreby dokonca možné nainštalovať aj valec s väčším prítlakom.

Repasovaný zvárací stroj - vynovený pneumatický obvod
Repasovaný zvárací stroj s pôvodným a vynoveným pneumatickým obvodom

V ďalšej fáze prebieha montáž nových periférií – sekundárnych prepojovacích prvkov, elektrickej rozvodnej skrine, pneumatického a chladiaceho obvodu. V prípade potreby je možné stroj vybaviť prietokomerom chladiacej vody, tlakovým snímačom aj proporcionálnym ventilom.

Repasovaný zvárací stroj - vymenené zváracie ovládanie
Repasovaný zvárací stroj s pôvodným a vymeneným zváracím ovládaním

V závislosti od výkonu a použitia stroja sa nainštaluje adekvátna ovládacia jednotka a zariadenie pre spúšťanie a núdzové vypnutie stroja.

Repasovaný zvárací stroj - kalibrovanie a programovanie
Repasovaný zvárací stroj – kalibrovanie a programovanie

Po sfinalizovaní montáže prebehne kalibrovanie a testovanie funkčnosti stroja. Podľa požiadaviek zákazníka sa nastavia zváracie parametre a naprogramuje ovládacia jednotka.

Repasovaný zvárací stroj - náhradné diely a spotrebný tovar
Repasovaný zvárací stroj – náhradné diely a spotrebný tovar

V prípade potreby dodávame náhradné diely a spotrebný tovar (elektródy, držiaky elektród, adaptéry, zostavy pre navarovanie matíc a skrutiek, zváracie prípravky) dodatočne na mieru.

Repasovaný zvárací stroj 125 kVA a 205 kVA - po obnove
Repasovaný zvárací stroj 125 kVA a 205 kVA po obnove

Na nami obnovené zváracie stroje vybavené CE certifikátom poskytujeme záruku 12 mesiacov, ako aj záručný a pozáručný servis.
Neváhajte si vypýtať ponuku na obnovený zvárací stroj za výhodnú cenu.