O nás

Centrála

PROSPOT SK s.r.o. je dodávateľom a výrobcom strojov, prípravkov a spotrebného materiálu v oblasti odporového zvárania so stredoeurópskou pôsobnosťou a pôsobením na trhu od roku 2008.

Hlavnou myšlienkou vzniku spoločnosti bolo stať sa preferovaným dodávateľom komplexných technológií a produktov odporového zvárania pre spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle.

V prvých rokoch pôsobenia sa spoločnosť etablovala na trhu, nadviazala obchodné vzťahy so spoločnosťami, ktoré využívajú odporové zváranie a tiež vybudovala spoluprácu so zahraničnými dodávateľmi vo forme obchodných zastúpení. Po úspešných rokovaniach naša spoločnosť získala výhradné obchodné zastúpenie pre významné medzinárodné spoločnosti pre územie Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Medzi inými pre firmy Serra Soldadura zo Španielska, CEA z Talianska, DoCeram z Nemecka a tiež Prospot Ltd. z Anglicka.

Serra Soldadura S.A.
CEA Weld
DoCeram
Prospot Ltd.

Do roku 2011 fungovala spoločnosť v značnej miere ako obchodná spoločnosť, ale dôsledkom narastajúceho dopytu padlo v priebehu tohto roku rozhodnutie o expanzii spoločnosti a spustenie vlastnej výrobnej prevádzky. Spočiatku išlo o výrobu spotrebného materiálu pre odporové zváranie, náhradných dielov a jednoduchých prípravkov. Príchodom nových odborných pracovníkov a časom nadobudnutých skúseností sa portfólio vyrábaných produktov rozrástlo o ponuku špeciálnych prípravkov a zariadení, neskôr riadených i PLC.

Prehľad produktov Prospot SK s.r.o.

Pôvodný strojový park vybavený konvenčnými a CNC obrábacími strojmi s technológiu 3D merania je neustále obnovovaný, resp. dopĺňaný o nové výrobné kapacity. Od spustenia výrobnej prevádzky sú zariadenia využívané na ich plnú kapacitu a z toho dôvodu kontinuálne využívame služby subdodávateľov. Neustále navyšujeme výrobné kapacity a rozširujeme rad služieb tak, aby sme boli schopní pracovať k spokojnosti našich zákazníkov.

Prospot SK s.r.o.
Váš dodávateľ výrobkov pre odporové zváranie