Ako predísť chybám pri odporovom zváraní?

Zvyšujúce sa nároky na kvalitu vyhotovených dielov ako aj kratšie dodacie lehoty vyvíjajú čoraz väčší tlak na dodávateľov zváraných súčiastok. Zdá sa, že jedinou konštantou v týchto premenlivých podmienkach je ľudský faktor. Hlučné a rušné výrobné prostredie v spojení s repetitívnymi pracovnými krokmi vedie k nárastu chybovosti. Tým sa navyšujú výrobné náklady a predlžuje dodací čas. Zložitosť výrobného procesu a zváranej súčiastky navyše predstavuje značné obmedzenia pre zjednodušenie výrobného procesu. Spoločnosti sa preto snažia výrobný reťazec posilniť v jeho najslabšom článku, a to odborným školením personálu. Jednoduchšie riešenie, ako predísť chybám pri zváraní, však ponúka Poka-yoke.

Sledovanie polohovania matice pomocou systému Nut Manager
Sledovanie polohovania matice pomocou systému Nut Manager

Poka-yoke je mechanizmus alebo zariadenie slúžiace na zabránenie chybného výrobného postupu alebo zámeny súčiastok pri výrobnom procese. V prostredí s odporovým zváraním je to primárne zvárací prípravok, ktorého cieľom je zjednodušiť dizajn výroby odstránením neistôt vyplývajúcich zo zámeny súčiastok alebo výrobných krokov. Operátor tým získava v prípade problému okamžitú odozvu prostredníctvom snímačov a svetelnej signalizácie a prípadne zle vyrobený diel môže odstrániť iba po otvorení nástavca potvrdením zlého dielu na obrazovke zváracieho stroja.

Poka-yoke prípravok so snímačmi
Poka-yoke prípravok so snímačmi

Výhodami použitia prípravku Poka-yoke pri odporovom zváraní sú:

  • zníženie počtu chybných dielov a výrobných nákladov,
  • redukcia potrebných krokov na kontrolu kvality výsledného produktu,
  • prevencia poškodenia zváracieho stroja a zváraného dielu,
  • zníženie času na zaškolenie operátorov,
  • zvýšená bezpečnosť pri práci a
  • flexibilnejšia reakcia na zmeny vo výrobnom procese.
Poka-yoke prípravok

Spoločnosť Prospot SK s.r.o. zabezpečuje výrobu prípravkov Poka-yoke pre odporové zváranie dielov pre dodávateľov automobilového priemyslu.