Čo je výstupkové zváranie a ako súvisí s navarovaním matíc?

Výstupkové zváranie je typ odporového zvárania, pri ktorom sa na spájanie materiálov namiesto bodovacích elektród používa výstupok na samotnom spájanom materiáli. Použiť sa pritom môžu výstupky rozličných tvarov: oblé zahĺbenia, podlhovasté hrebene a kruhovité či predĺžené rohy matice. V procese zvárania sa tieto výstupky stávajú jediným kontaktným bodom medzi materiálmi, cez ktoré preteká zvárací prúd, čím sa koncentruje teplo. Po dosiahnutí potrebného tepla dochádza k vytvoreniu spoja, tzv. šošovky.

Bodové zváranie
Bodové zváranie
Výstupkové zváranie – navarovanie matice
Výstupkové zváranie – navarovanie matice

Oproti bodovému zváraniu pomocou elektród je výhodou výstupkového zvárania, že umožňuje spájanie materiálov vo viacerých miestach súčasne. Je preto ideálnym riešením pri zváraní okrúhlych hydraulických tesnení, drôtených pletív a betonárskych výstuží v stavebníctve alebo navarovaní matíc a skrutiek v automobilovom priemysle. Navarovanie matíc sa preto pokladá za typ výstupkového zvárania.

Zvárací lis so zostavou na výstupkové zváranie s držiakom BOL
Zvárací lis so zostavou na výstupkové zváranie s držiakom BOL
(v pozadí lineárna bodová zváračka)

Zváranie pomocou výstupkov je teda nielen efektívne, ale aj nezávislé na type elektród, keďže prúd namiesto elektród prebieha cez platne zváracích lisov v bode, kde sa výstupok dotýka súčiastky. Jeho nevýhodou je, že si vytvorenie konzistentných spojov vyžaduje dobre navrhnuté výstupky, väčšiu presnosť polohovania spájaných materiálov a správne nastavenie času podržania tlaku. Kvalita spoja je pritom obzvlášť dôležitá pri navarovaní matíc, keďže pri ňom hrozí znehodnotenie závitu matice vstreknutím rozžeraveného materiálu.


Súvisiace články:

Ako prebieha navarovanie matíc?