Je možné vyrobiť keramický kolík neštandardných rozmerov na zákazku?

Štandardné keramické kolíky v našej ponuke vo väčšine prípadov ponúkajú adekvátne riešenie pre navarovanie matíc M4 – M14 alebo polohovanie súčiastok pomocou zváracích prípravkov. Vo výnimočných prípadoch nás však klienti oslovujú s požiadavkou na výrobu keramických kolíkov neštandardných rozmerov. Ide o tvarovo a rozmerovo odlišné keramické kolíky, ktorých návrh a výroba si vyžaduje dodržanie niektorých výrobných zásad.

Rozmery keramických kolíkov

Rozmery keramických kolíkov

Základným predpokladom pre konštrukčne vyhotoviteľný keramický kolík je dodržanie odporúčanej tolerancie jeho priemeru ØD. Štandardné typy kolíkov sú vyrábané s toleranciou -0,05 / -0,1 mm. V prípade keramických kolíkov vyrábaných na mieru je možné zabezpečiť toleranciu -0,01 / -0,02 mm. V krajných prípadoch je dokonca možné sa dostať až na úroveň -0,005 mm, všetky tolerancie menšie ako -0,02 mm však navyšujú výrobné náklady súčiastky.

Keramický polohovací kolík – dlhý typ
Keramický polohovací kolík – dlhý typ

Výrobné obmedzenia sa rovnako týkajú aj dĺžky keramických kolíkov. V prípade kolíkov s maximálnym priemerom Ø19,4 mm je maximálna vyrobiteľná dĺžka 70 mm, v prípade väčších priemerov (Ø23, Ø25 a Ø30 mm) maximálne 50 mm (v krajných prípadoch 65 mm). Rovnako ako pri tolerancii priemeru kolíka, aj pri dĺžke platí, že krajné hodnoty presahujúce 50 mm navyšujú ich výrobné náklady.

Tvar keramických kolíkov

Pri výrobe keramických kolíkov na mieru je nevyhnutné sa vyhnúť ostrým rohom. Tieto miesta totiž predstavujú najslabší bod, v ktorom sa keramický materiál pri vysokej záťaži poškodí. Pri výrobe keramických kolíkov preto ostré 90° rohy nahrádzame buď 45° orezom alebo rádiusom.

Nesprávny a správny tvar rohu keramického kolíka
Nesprávny a správny tvar rohu keramického kolíka

Takáto tvarová úprava umožňuje lepšie rozloženie zváracieho tlaku po celej ploche kolíka a predlžuje tak jeho životnosť. Orez 45° zároveň zlepšuje polohovacie vlastnosti kolíka v prípade navarovania matíc, keďže matica doľahne na orezaný povrch stabilnejšie.

Keramický kolík s polohovanou maticou
Keramický kolík s polohovanou maticou

Tvarovo je potrebné rozlíšiť tri typy keramických kolíkov, a to krátky typ, dlhý typ a typ s golierom. Pri voľbe tvaru keramického kolíka treba vziať do úvahy spôsob, akým sa na kolík budú umiestňovať matice:

Krátky typ keramického kolíka
Krátky typ keramického kolíka
Dlhý typ keramického kolíka
Dlhý typ keramického kolíka
Keramický kolík s golierom
Keramický kolík s golierom
  • krátky typ kolíka je určený na ručné podávanie matíc DIN 928, DIN 929 alebo matíc podobne malých rozmerov
  • dlhý typ kolíka je určený pre automatické podávanie matíc – dlhý nos kolíka slúži na nasmerovanie matice padajúcej z podávacej ihly
  • typ kolíka s golierom je určený pre prípady matice s golierom a veľkým priemerom, ktoré majú dlhý vnútorný závit.
Typ keramických kolíkov a spôsob ich podávania
Typ keramických kolíkov a spôsob ich podávania

Špeciálne prevedenia

Na zákazku možno taktiež vyrobiť keramické kolíky so závitom. Závit je pritom možné zapustiť buď priamo do keramického tela kolíka, alebo do oceľového základu, na ktorom je keramický kolík pripevnený.

Keramický kolík s vnútorným závitom
Keramický kolík s vnútorným závitom
Keramický kolík s oceľovým základom a závitom
Keramický kolík s oceľovým základom a závitom

Súvisiace články:

Ako prebieha navarovanie matíc?
Aký je rozdiel medzi pokeramizovaným a keramickým polohovacím kolíkom?