Zváracie bodovacie kliešte

Bodovacie kliešte slúžia na zváranie rozmerných a tvarovo zložitých zostáv, s ktorými je náročnejšie manipulovať kvôli váhe a rozmerom. Manuálne zváracie kliešte sú vybavené balancérom pre jednoduché ovládanie a presnú manipuláciu operátorom. Kliešte je možné vyrobiť na pneumatický aj servo-pohon, rôznych tvarov, s nízkofrekvečným transformátorom alebo strednofrekvenčným invertorom.

Manuálne zváracie kliešte CEA X-Gun/C-Gun

 • ľahké závesné zváracie kliešte
 • integrovaný transformátor
 • dostupné v dvoch prevedeniach: tvar C a tvar X
 • pre tvar X dostupné rôzne dĺžky ramien

Funkčné rozmery

Rozmery CEA C-Gun


Rozmery CEA C-Gun

Rozmery CEA X-Gun


Rozmery CEA X-Gun


Príslušenstvo

Balancér


Balancér
(opcionálne)

Regulátor vzduchu


Regulátor vzduchu
(opcionálne)


Technické parametre pre X‐Gun opciu 1 a opciu 2

Voliteľné dĺžky ramena
X-Gun opcia 1 a 2 L 200 300 400 500 600
L1 155 235 335 435 535
Prítlačná sila 230 170 135 110 95
Váha ramien 2.7 3.5 4.6 5.7 6.7
Zdvih valca 0-24 0-30 0-38 0-46 0-55

Technické parametre

Prítlačná sila a skratový prúd


Prítlačná sila a skratový prúd

Zváracia kapacita


Zváracia kapacita


Možné varianty CEA X‐Gun a C-Gun

Kód stroja Zvárací výkon
(kVA)
Prítlačná sila
(daN)
Pracovný zdvih
(mm)
X-Gun 18 18 230 50
X-Gun 28 28 230 50
C-Gun 28 28 300 50 + 20

Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma

 


 • prevedenie tvaru X a C
 • nízkofrekvenčný transformátor alebo strednofrekvenčný invertor
 • pneumatické alebo servo riadenie
 • prítlačná sila 1.300 daN

Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2 „X“

Zvárací výkon
(kVA)
Vyloženie ramien
(mm)
Vzdialenosť horného a dolného ramena
(mm)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2 X 23 (50 Hz) 400 250 409 25+30
32 (50 Hz) 400 250 409 25+30
45 (50 Hz) 400 250 409 25+30
65 (50 Hz) 400 250 409 25+30
60 (1.000 Hz) 400 250 409 25+30
100 (1.000 Hz) 400 250 409 25+30

Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2 „XP“

Zvárací výkon
(kVA)
Vyloženie ramien
(mm)
Vzdialenosť horného a dolného ramena
(mm)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2 XP 45 (50 Hz) 400 250 566 25+30
65 (50 Hz) 400 250 566 25+30
100 (1.000 Hz) 400 250 566 25+30

Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2 „XXP“

Zvárací výkon
(kVA)
Vyloženie ramien
(mm)
Vzdialenosť horného a dolného ramena
(mm)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2-XXP 65 (50 Hz) 600 300 547 25+30
100 (1.000 Hz) 600 300 547 25+30

Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2 „XXP-GA“

Zvárací výkon
(kVA)
Vyloženie ramien
(mm)
Vzdialenosť horného a dolného ramena
(mm)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2 XXP-GA 65 (50 Hz) 1000 400 442 98+30
100 (1.000 Hz) 1000 400 442 98+30

Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2 „XF“

Zvárací výkon
(kVA)
Vyloženie ramien
(mm)
Vzdialenosť horného a dolného ramena
(mm)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2-XF 100 (1.000 Hz) 400 300 1166 25+30
170 (1.000 Hz) 400 300 1166 25+30

Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2 „C“

Zvárací výkon
(kVA)
Vyloženie ramien
(mm)
Vzdialenosť horného a dolného ramena
(mm)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2-C 23 (50 Hz) 400 628 100+46
32 (50 Hz) 400 628 100+46
45 (50 Hz) 400 628 100+46
65 (50 Hz) 400 628 100+46
60 (1.000 Hz) 400 628 100+46
100 (1.000 Hz) 400 628 100+46

Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2 „CF“

Zvárací výkon
(kVA)
Vyloženie ramien
(mm)
Vzdialenosť horného a dolného ramena
(mm)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Manuálne zváracie kliešte SERRA Sigma PTB-2-CF 100 (1.000 Hz) 400 1300 100+40
170 (1.000 Hz) 400 1300 100+40

Robotické zváracie kliešte SERRA


• prevedenie tvaru „X“ a „C“
• nízkofrekvenčný (50 Hz) alebo strednofrekvenčný (1.000 Hz) transformátor
• dĺžka ramena od 250 mm do 1.000 mm
• pneumatický alebo servo pohon


Voliteľné príslušenstvo:

 • 2D/3D design na mieru podľa Vašich požiadaviek
 • Pneumatická kompenzácia (7º)
 • Držiaky 0° – 35° – 90°
 • Rýchloupínanie
 • Prietokomer na sledovanie chladiacej vody
 • Tlakový spínač
 • Zbernice: ProfiNet, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet IP, InterBus
 • Kevlarový kryt

Robotické zváracie kliešte SERRA X-45

 • Typ „X“
 • Vzdialenosť medzi ramenami 200 až 230 mm
 • Maximálna dĺžka ramena 450 mm
 • Max. prípustná prítlačná sila 500 daN
 • Váha 90 – 120 kg
Zvárací výkon
(kVA)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Robotické zváracie kliešte SERRA X-45 Prehľadový katalóg
s parametrami
54 (50 Hz) 300 60+30
76 (50 Hz) 300 60+30
75 (1.000 Hz) 278 60+30
100 (1.000 Hz) 278 60+30

Robotické zváracie kliešte SERRA X-45 GF

 • Typ „X“
 • Vzdialenosť medzi ramenami 232 mm
 • Maximálna dĺžka ramena 650 mm
 • Max. prípustná prítlačná sila 650 daN
 • Váha 74 – 82 kg
Zvárací výkon
(kVA)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Robotické zváracie kliešte SERRA X-45 GFPrehľadový katalóg
s parametrami
54 (50 Hz) 600 Servo pohon
nastaviteľný po 0.1 mm
76 (50 Hz) 600 Servo pohon
nastaviteľný po 0.1 mm
75 (1.000 Hz) 600 Servo pohon
nastaviteľný po 0.1 mm
100 (1.000 Hz) 600 Servo pohon
nastaviteľný po 0.1 mm

Robotické zváracie kliešte SERRA X-100 C

 • Typ „X“
 • Vzdialenosť medzi ramenami 249 až 524 mm
 • Maximálna dĺžka ramena 750 mm
 • Max. prípustná prítlačná sila 500 daN
 • Váha 116 – 143 kg
Zvárací výkon
(kVA)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Robotické zváracie kliešte SERRA X-100 C Prehľadový katalóg
s parametrami
54 (50 Hz) 465 100+30
76 (50 Hz) 465 100+30
103 (50 Hz) 465 100+30
76 (1.000 Hz) 500 Servo pohon
nastaviteľný po 0.1 mm
103 (1.000 Hz) 500 Servo pohon
nastaviteľný po 0.1 mm

Robotické zváracie kliešte SERRA X-120

 • Typ „X“
 • Vzdialenosť medzi ramenami 200 až 750 mm
 • Maximálna dĺžka ramena 1.200 mm
 • Max. prípustná prítlačná sila 750 daN
 • Váha 135 – 160 kg
Zvárací výkon
(kVA)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Robotické zváracie kliešte SERRA X-120 Prehľadový katalóg
s parametrami
76 (50 Hz) 580 100+30
100 (1.000 Hz) 580 100+30

Robotické zváracie kliešte SERRA C-50

 • Typ „C“
 • Vzdialenosť medzi ramenami 75 až 300 mm
 • Maximálna dĺžka ramena 320 mm
 • Max. prípustná prítlačná sila 570 daN
 • Váha 45 – 76 kg
Zvárací výkon
(kVA)
Prítlačná sila
(daN)
Zdvih valcov
(mm)
Robotické zváracie kliešte C-50

Robotické zváracie kliešte SERRA C-50

Prehľadový katalóg
s parametrami

54 (50 Hz) 381 50+46
80+46
100+46
76 (50 Hz) 381 50+46
80+46
100+46
103 (50 Hz) 381 50+46
80+46
100+46
75 (1.000 Hz) 381 50+46
80+46
100+46
103 (1.000 Hz) 381 50+46
80+46
100+46
54 (50 Hz) 570 Servo pohon
nastaviteľný po 0.1 mm
76 (50 Hz) 570 Servo pohon
nastaviteľný po 0.1 mm
103 (50 Hz) 570 Servo pohon
nastaviteľný po 0.1 mm
75 (1.000 Hz) 570 Servo pohon
nastaviteľný po 0.1 mm
100 (1.000 Hz) 570 Servo pohon
nastaviteľný po 0.1 mm