Zostavy pre navarovanie matíc – pokeramizované kolíky

Zostava pre navarovanie skrutiek s pokeramizovaným kolíkom

Ponúkame komplexný sortiment náhradných dielov pre odporové zváranie matíc od držiakov elektród až po spotrebný materiál, ako sú pokeramizované oceľové kolíky a výmenné elektródy.

Okrem štandardných rozmerov ponúkame aj výrobu držiakov elektród, výmenných elektród a pokeramizovaných polohovacích kolíkov na základe Vašich predstáv. Podľa Vašich požiadaviek pripravíme výrobný výkres, ktorý Vám zašleme na schválenie. Následne Vám môžeme zaslať cenovú ponuku na zákazkovú výrobu.

Výhodou zostáv s pokeramizovaným oceľovým kolíkom je, že poskytujú lacné a odolné riešenie, ktoré pri zváraní väčších plechov vďaka oceľovému jadru odoláva po navarení matice páčeniu súčiastky z kolíka. Ich nevýhodou je však, že sa pokeramizovaný povrch časom opotrebuje. Pre kvalitnejšie riešenie do veľkosériovej výroby preto odporúčame zostavy s keramickým kolíkom.

Pokeramizované kolíky krátke


Zostavy pre navarovanie matíc M4

Pokeramizované kolíky a výmenné elektródy

Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda NE Výmenná elektróda NE-ELK
Veľkosť naváranej matice Otvor v plechu Ø Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda
CuCrZr Elkanite
M4 5.0 CP1 NE1 NE1:ELK
M4 6.0 CP2 NE2 NE2:ELK
M4 6.65 CP30 NE17 NE17:ELK
M4 7.0 CP11C NE3 NE3:ELK

Pokeramizované kolíky – detailné rozmery

Pokeramizovaný kolík – predĺžený typ Pokeramizovaný kolík – krátky typ
Označenie Veľkosť matice Otvor v plechu ØA ØB ØC E F G L ØQ R Dostupnosť
Predĺžený typ Krátky typ
CPM3C M3 4.0 3.85 2.4 8 1.7 23 30.2 na objednávku
CP1 M4 5.0 4.85 3.2 10 2 22 4 31 2.5 9
CP2 M4 6.0 5.85 3.2 10 2 22 4 31 2.5 9
CP30 M4 6.65 6.5 3.2 10 2 22 4 31 2.5 9 na objednávku
CP11C M4 7.0 6.85 3.2 10 1.7 23 4 30.2 na objednávku

Držiaky elektród

Držiak s nepriamym chladením Držiak s priamym chladením
Označenie držiaka s nepriamym chladením Označenie držiaka s priamym chladením M ØD ØT L G F ØB
B1 B1WC M20×1.5 30 19, 5° 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-20110 B1-20110WC M20×1.5 30 20, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-18110 B1-18110WC M20×1.5 30 18, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-16110 B1-16110WC M20×1.5 30 16, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44

Príslušenstvo k držiakom elektród

Pružina
Pružina
Označenie Ød ØD L
TL0840 1 8 40
TL1040 1 10 40


Zostavy pre navarovanie matíc M5

Pokeramizované kolíky a výmenné elektródy

Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda NE Výmenná elektróda NE-ELK
Veľkosť naváranej matice Otvor v plechu Ø Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda
CuCrZr Elkanite
M5 5.5 CP43 NE13 NE13:ELK
M5 6.0 CP3 NE2 NE2:ELK
M5 6.1 CP3-6 NE2-6 NE2-6:ELK
M5 7.0 CP4 NE3 NE3:ELK
M5 7.5 CP70C NE11 NE11:ELK

Pokeramizované kolíky – detailné rozmery

Pokeramizovaný kolík – predĺžený typ Pokeramizovaný kolík – krátky typ
Označenie Veľkosť matice Otvor v plechu ØA ØB ØC E F G L ØQ R Dostupnosť
Predĺžený typ Krátky typ
CP43 M5 5.5 5.35 4.1 10 2.5 22 4 32 3 13.3
CP3 M5 6.0 5.85 4.1 10 2.5 22 4 32 3 13.3
CP3-6 M5 6.1 5.95 4.1 10 2.5 22 4 32 3 13.3
CP4 M5 7.0 6.85 4.1 10 2.5 22 4 32 3 13.3
CP70C M5 7.5 7.35 4.1 10 2 23 4 30.5 na objednávku

Držiaky elektród

Držiak s nepriamym chladením Držiak s priamym chladením
Označenie držiaka s nepriamym chladením Označenie držiaka s priamym chladením M ØD ØT L G F ØB
B1 B1WC M20×1.5 30 19, 5° 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-20110 B1-20110WC M20×1.5 30 20, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-18110 B1-18110WC M20×1.5 30 18, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-16110 B1-16110WC M20×1.5 30 16, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44

Príslušenstvo k držiakom elektród

Pružina
Pružina
Označenie Ød ØD L
TL0840 1 8 40
TL1040 1 10 40


Zostavy pre navarovanie matíc M6

Pokeramizované kolíky a výmenné elektródy

Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda NE Výmenná elektróda NE-ELK
Veľkosť naváranej matice Otvor v plechu Ø Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda
CuCrZr Elkanite
M6 6.0 CP18C NE2 NE2:ELK
M6 6.5 CP21 NE17 NE17:ELK
M6 7.0 CP5 NE3 NE3:ELK
M6 7.1 CP5-7/CP5-7C NE3-7 NE3-7:ELK
M6 7.5 CP19 NE11 NE11:ELK
M6 8.0 CP6 NE4 NE4:ELK
M6 8.25 CP72C NE35 NE35:ELK
M6 COL 8.7 CP67C NE37 NE37:ELK
M6 9.0 CP71C NE5 NE5:ELK
M6 9.65 CP41C NE10 NE10:ELK
M6 COL 10.0 CP17C NE6 NE6:ELK
M6 T/LESS 7.0 CP23 NE3 NE3:ELK
M6 T/LESS 7.5 CP14C NE11 NE11:ELK

Pokeramizované kolíky – detailné rozmery

Pokeramizovaný kolík – predĺžený typ Pokeramizovaný kolík – krátky typ
Označenie Veľkosť matice Otvor v plechu ØA ØB ØC E F G L ØQ R Dostupnosť
Predĺžený typ Krátky typ
CP18C M6 6.00 5.95 4.9 12 3 23 4 31.5 na objednávku
CP21 M6 6.5 6.35 4.9 10 2.5 22 3 32 3.5 15.5
CP5 M6 7 6.85 4.9 10 2.5 22 3 32 3.5 15.5
CP34C M6 7.1 7.05 4.9 10 2.5 23 3 32
CP5-7 M6 7.1 6.95 4.9 10 2.5 22 3 35 3.5 15.5
CP5-7C M6 7.1 6.95 4.9 10 2.5 22 3 31.5
CP19 M6 7.5 7.35 4.9 10 2.5 22 3 35 3.5 15.5
CP6 M6 8.0 7.85 4.9 10 2.5 22 3 33 3.5 15.5
CP72C M6 8.25 8.15 4.9 12 2.5 23 4 31.5 na objednávku
CP67C M6 COL 8.7 8.55 4.9 12 4 23 4 31.5 na objednávku
CP71C M6 9.0 8.85 4.9 12 2.5 23 4 31.5
CP17C M6 COL 10 9.8 4.9 16 2.5 23 4 31.5 na objednávku
CP41C M6 9.65 9.5 4.9 10 2.5 23 4 31.5 na objednávku
CP23 M6 T/LESS 7.0 6.84 5.25 12 2.5 22 3 32 3.5 15.5 na objednávku
CP14C M6 T/LESS 7.5 7.35 5.25 12 2.5 23 4 31.5

Držiaky elektród

Držiak s nepriamym chladením Držiak s priamym chladením
Označenie držiaka s nepriamym chladením Označenie držiaka s priamym chladením M ØD ØT L G F ØB
B1 B1WC M20×1.5 30 19, 5° 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-20110 B1-20110WC M20×1.5 30 20, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-18110 B1-18110WC M20×1.5 30 18, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-16110 B1-16110WC M20×1.5 30 16, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44

Príslušenstvo k držiakom elektród

Pružina
Pružina
Označenie Ød ØD L
TL0840 1 8 40
TL1040 1 10 40


Zostavy pre navarovanie matíc M8

Pokeramizované kolíky a výmenné elektródy

Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda NE Výmenná elektróda NE-ELK
Veľkosť naváranej matice Otvor v plechu Ø Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda
CuCrZr Elkanite
M8 8.5 CP31 NE20 NE20:ELK
M8 8.75 CP49C NE37 NE37:ELK
M8 9.0 CP7/CP7C NE5 NE5:ELK
M8 9.1 CP7-9 NE5 NE5:ELK
M8 9.5 CP16 NE10 NE10:ELK
M8 10.0 CP8 NE6 NE6:ELK
M8 10.1 CP8-10 NE6 NE6:ELK
M8 10.5 CP22 NE18 NE18:ELK
M8 11.0 CP66C NE7 NE7:ELK
M8 11.2 CP73C NE41 NE41:ELK
M8 COL 11.3 CP42-11.2 NE42 NE42:ELK
M8 COL 12.2 CP42 NE8 NE8:ELK
M8 T/LESS 8.75 CP50C NE37 NE37:ELK
M8 T/LESS 9.0 CP24 NE5 NE5:ELK
M8 T/LESS 9.5 CP13C NE10 NE10:ELK
M8 T/LESS 10.0 CP25C NE6 NE6:ELK
M8 T/LESS 11.25 CP63C NE7 NE7:ELK
M8 T/LESS 13.0 CP75C NE12 NE12:ELK

Pokeramizované kolíky – detailné rozmery

Pokeramizovaný kolík – predĺžený typ Pokeramizovaný kolík – krátky typ
Označenie Veľkosť matice Otvor v plechu ØA ØB ØC E F G L ØQ R Dostupnosť
Predĺžený typ Krátky typ
CP31 M8 8.5 8.35 6.6 12 3.5 23 3 34 5 17.5
CP49C M8 8.75 8.6 6.6 12 3.5 23 4 32.5
CP7 M8 9.0 8.85 6.6 12 3 23 3 34 5 17.5
CP7C M8 9.0 8.85 6.6 12 3 23 4 32.5
CP7-9 M8 9.1 8.95 6.6 12 3 24 3 39 4 32.5
CP16 M8 9.5 9.35 6.6 12 3 23 3 34 5 17.5
CP8 M8 10.0 9.85 6.6 12 3 23 3 34 5 17.5
CP8-10 M8 10.1 9.95 6.6 12 3 23 3 34 5 17.5
CP22 M8 10.5 10.35 6.6 12 3 23 3 34 5 17.5
CP66C M8 11.0 10.85 6.6 16 3.5 23 4 32.5
CP73C M8 11.2 11.05 6.6 16 3.5 23 4 32.5 na objednávku
CP50C M8 T/LESS 8.75 8.6 7.25 12 3.5 23 4 32.5 na objednávku
CP24 M8 T/LESS 9.0 8.84 7.25 12 3 23 3 34 5 17.5 na objednávku
CP13C M8 T/LESS 9.5 9.35 7.25 12 3.5 23 4 32.5 na objednávku
CP25C M8 T/LESS 10.0 9.84 7.25 15 3.5 23 4 3.5
CP63C M8 T/LESS 11.25 11.1 7.25 15 3.5 23 4 32.5
CP75C M8 T/LESS 13.0 12.85 7.25 15 3.5 23 4 32.5
CP42-11.2 M8 COL 11.3 11.2 6.6 15 3.5 24 3 32.5 7 30.5 na objednávku
CP42 M8 COL 12.2 12.05 6.6 15 3.5 24 3 37 7 30.5

Držiaky elektród

Držiak s nepriamym chladením Držiak s priamym chladením
Označenie držiaka s nepriamym chladením Označenie držiaka s priamym chladením M ØD ØT L G F ØB
B1 B1WC M20×1.5 30 19, 5° 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-20110 B1-20110WC M20×1.5 30 20, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-18110 B1-18110WC M20×1.5 30 18, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-16110 B1-16110WC M20×1.5 30 16, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44

Príslušenstvo k držiakom elektród

Pružina
Pružina
Označenie Ød ØD L
TL0840 1 8 40
TL1040 1 10 40


Zostavy pre navarovanie matíc M10

Pokeramizované kolíky a výmenné elektródy

Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda NE Výmenná elektróda NE-ELK
Veľkosť naváranej matice Otvor v plechu Ø Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda
CuCrZr Elkanite
M10 11.0 CP9/CP9C NE7 NE7:ELK
M10 11.5 CP20 NE16 NE16:ELK
M10 11.7 CP44C NE8 NE8:ELK
M10 12.0 CP10 NE8 NE8:ELK
M10 12.2 CP48 NE8 NE8:ELK
M10 12.4 CP55C NE14 NE14:ELK
M10 13.0 CP52C NE12 NE12:ELK
M10 14.5 CP53C NE25 NE25:ELK
M10 T/LESS 11.0 CP26C NE7 NE7:ELK
M10 T/LESS 11.5 CP27C NE16 NE16:ELK
M10 T/LESS 12.0 CP56C NE8 NE8:ELK
M10 T/LESS 13.15 CP62C NE12 NE12:ELK

Pokeramizované kolíky – detailné rozmery

Pokeramizovaný kolík – predĺžený typ Pokeramizovaný kolík – krátky typ
Označenie Veľkosť matice Otvor v plechu ØA ØB ØC E F G L ØQ R Dostupnosť
Predĺžený typ Krátky typ
CP9 M10 11.0 10.85 8.33 15 4 24 3 37 7 30.5 na objednávku
CP9C M10 11.0 10.85 8.33 15 4 24 3 33.5
CP20 M10 11.5 11.35 8.33 15 4 24 3 37 7 30.5 na objednávku
CP44C M10 11.7 11.55 8.33 15 4 23 4 33.5
CP10 M10 12.0 11.84 8.33 15 4 24 3 37 7 30.5
CP48 M10 12.2 12.1 8.5 16 4 24 3 37 7 30.5
CP55C M10 12.4 12.25 8.33 16 4 23 4 33.5
CP52C M10 13.0 12.85 8.33 16 4 23 4 33.5
CP26C M10 T/LESS 11.0 10.74 8.95 16 4 23 4 33.5
CP27C M10 T/LESS 11.5 11.35 8.95 16 4 23 4 33.5
CP56C M10 T/LESS 12.0 11.85 8.95 16 4 23 4 33.5 na objednávku
CP62C M10 T/LESS 13.15 13.05 9.15 16 4 23 4 33.5 na objednávku
CP53C M10 COL 14.5 14.35 8.33 16 4 23 4 33.5 na objednávku

Držiaky elektród

Držiak s nepriamym chladením Držiak s priamym chladením
Označenie držiaka s nepriamym chladením Označenie držiaka s priamym chladením M ØD ØT L G F ØB
B1 B1WC M20×1.5 30 19, 5° 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-20110 B1-20110WC M20×1.5 30 20, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-18110 B1-18110WC M20×1.5 30 18, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-16110 B1-16110WC M20×1.5 30 16, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44

Príslušenstvo k držiakom elektród

Pružina
Pružina
Označenie Ød ØD L
TL0840 1 8 40
TL1040 1 10 40


Zostavy pre navarovanie matíc M12

Pokeramizované kolíky a výmenné elektródy

Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda NE Výmenná elektróda NE-ELK
Veľkosť naváranej matice Otvor v plechu Ø Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda
CuCrZr Elkanite
M12 13.0 CP61C NE12 NE12:ELK
M12 14.0 CP69C NE27 NE27:ELK
M12 15.5 CP51C NE45M22 NE45M22:ELK
M12 F 12.7 CP68 NE40 NE40:ELK
M12 F 13.0 CP47 NE12 NE12:ELK
M12 F 13.2 CP12-173 NE9M22 NE9M22:ELK
M12 F 13.4 CP12-175 NE44M22 NE44M22:ELK

Pokeramizované kolíky – detailné rozmery

Pokeramizovaný kolík – predĺžený typ Pokeramizovaný kolík – krátky typ
Označenie Veľkosť matice Otvor v plechu ØA ØB ØC E F G L ØQ R Dostupnosť
Predĺžený typ Krátky typ
CP61C M12 13.0 12.85 10.05 16 5 23 5 34.5
CP69C M12 14.00 13.85 10.05 16 5 23 5 34.5
CP51C M12 15.5 15.35 10.05 18 7 23 4 37 na objednávku
CP47 M12 F 13.0 12.85 10.4 16 4 23 5 39 9 41
CP12-173 M12 F 13.2 13.05 10.5 16.5 6 24 3 37 9 41 na objednávku
CP12-175 M12 F 13.4 13.2 10.5 16.5 5 24 3 34.5 9 41 na objednávku

Držiaky elektród

Držiak s nepriamym chladením Držiak s priamym chladením
Označenie držiaka s nepriamym chladením Označenie držiaka s priamym chladením M ØD ØT L G F ØB
B1 B1WC M20×1.5 30 19, 5° 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-20110 B1-20110WC M20×1.5 30 20, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-18110 B1-18110WC M20×1.5 30 18, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-16110 B1-16110WC M20×1.5 30 16, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44

Príslušenstvo k držiakom elektród

Pružina
Pružina
Označenie Ød ØD L
TL0840 1 8 40
TL1040 1 10 40


Zostavy pre navarovanie matíc M14

Pokeramizované kolíky a výmenné elektródy

Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda NE Výmenná elektróda NE-ELK
Veľkosť naváranej matice Otvor v plechu Ø Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda
CuCrZr Elkanite
M14 14.6 CP74C NE80M22 NE80M22:ELK

Pokeramizované kolíky – detailné rozmery

Pokeramizovaný kolík – predĺžený typ Pokeramizovaný kolík – krátky typ
Označenie Veľkosť matice Otvor v plechu ØA ØB ØC E F G L ØQ R Dostupnosť
Predĺžený typ Krátky typ
CP74C M14 14.6 14.35 12.4 16.5 5 23 4 34.5

Držiaky elektród

Držiak s nepriamym chladením Držiak s priamym chladením
Označenie držiaka s nepriamym chladením Označenie držiaka s priamym chladením M ØD ØT L G F ØB
B1 B1WC M20×1.5 30 19, 5° 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-20110 B1-20110WC M20×1.5 30 20, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-18110 B1-18110WC M20×1.5 30 18, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-16110 B1-16110WC M20×1.5 30 16, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44

Príslušenstvo k držiakom elektród

Pružina
Pružina
Označenie Ød ØD L
TL0840 1 8 40
TL1040 1 10 40


Zostavy pre navarovanie matíc – iné rozmery

Pokeramizované kolíky a výmenné elektródy

Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda NE Výmenná elektróda NE-ELK
Veľkosť naváranej matice Otvor v plechu Ø Pokeramizovaný kolík Výmenná elektróda
CuCrZr Elkanite
1/4 UNF 8.0 CP28C NE4 NE4:ELK
5/16 UNF 8.7 CP29C NE20 NE20:ELK
5/16 UNF 8.95 CP59C NE5 NE5:ELK
5/16 UNF COL 12.5 CP64C NE14 NE14:ELK
7/16 UNF 11.65 CP60 NE43 NE43:ELK
7/16 UNF 12.0 CP15 NE8 NE8:ELK
7/16 UNF 12.6 CP76C NE14 NE14:ELK
7/16 UNF 13.0 CP77C NE12 NE12:ELK
7/16 UNF 16.2 CP54C NE31M22 NE31M22:ELK
3/8 UNC 14.75 CP36 NE26 NE26:ELK
3/8 UNC 14.5 CP65C NE25 NE25:ELK

Pokeramizované kolíky – detailné rozmery

Pokeramizovaný kolík – predĺžený typ Pokeramizovaný kolík – krátky typ
Označenie Veľkosť matice Otvor v plechu ØA ØB ØC E F G L ØQ R Dostupnosť
Predĺžený typ Krátky typ
CP28C 1/4 UNF 8.0 7.85 5.35 12 3.5 23 4 32.5 na objednávku
CP29C 5/16 UNF 8.7 8.55 6.75 16 3.5 23 4 32.5 na objednávku
CP59C 5/16 UNF 8.95 8.8 6.75 16 3.5 23 4 32.5 na objednávku
CP64C 5/16 UNF COL 12.5 12.35 6.75 16 3.5 23 4 32.5 na objednávku
CP15 7/16 UNF 12.0 11.85 9.7 16 5 23 3 37 7 30.5
CP76C 7/16 UNF 12.6 12.4 9.7 16 5 23 4 34.5
CP77C 7/16 UNF 13.0 12.85 9.7 16 5 23 4 34.5 na objednávku
CP54C 7/16 COL 16.2 16 9.7 18 5 23 4 34.5 na objednávku
CP65C 3/8 UNC COL 14.5 14.35 7.9 16 5 23 4 33 na objednávku

Držiaky elektród

Držiak s nepriamym chladením Držiak s priamym chladením
Označenie držiaka s nepriamym chladením Označenie držiaka s priamym chladením M ØD ØT L G F ØB
B1 B1WC M20×1.5 30 19, 5° 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-20110 B1-20110WC M20×1.5 30 20, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-18110 B1-18110WC M20×1.5 30 18, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-16110 B1-16110WC M20×1.5 30 16, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44

Príslušenstvo k držiakom elektród

Pružina
Pružina
Označenie Ød ØD L
TL0840 1 8 40
TL1040 1 10 40