Riadiace jednotky

Riadiace jednotky (tiež označované ako zváracie ovládania) slúžia na kontrolu priebehu zváracieho procesu, nastavujú zvárací prúd, čas a pokročilé jednotky aj prítlak. Moderné ovládania implementujú aj kontrolnú funkciu, keď počas zvárania kontrolujú alebo priamo regulujú zváracie parametre pre dosiahnutie želaného výsledku zvárania. Riadiacu jednotku je potrebné vyberať so zreteľom na viacero faktorov, ako napr. typ zváraného výrobku, požiadavky na kvalitu zvaru, výrobnosť, dôraz na spoľahlivosť a v neposlednom rade na cenu riadiacej jednotky.

Ponúkame širokú škálu nových zváracích ovládaní od renomovaných výrobcov Serra, CEA a ďalších. V rámci služby oprava a renovácia starých zváracích zariadení zabezpečujeme aj záručný a pozáručný servis, opravu a výmenu poškodených zváracích ovládaní Serratron MFC-3007, Serratron MFC-3015, Serratron 100, Serratron 1A, Serratron 1B, Serratron 10-PLC, Serratron UMF150, Serratron UMF200, Serratron 6000, Serratron 7000 a British Federal WS500. Zabezpečujeme aj modernizáciu zváracích strojov – výmenu zastaralých ovládaní za moderné digitálne programovateľné zváracie ovládania, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu zvaru.