Ako vybrať správny materiál elektródy?

Materiál, z ktorého je elektróda vyrobená, závisí v prvom rade od materiálu zváranej súčiastky. Ten ovplyvňuje vlastnosti ako vodivosť a tvárnosť, ktoré treba pri výbere elektródy zohľadniť. Zváranie hliníka, ktorý sa vyznačuje vysokou vodivosťou a nízkym odporom, si vyžaduje iný typ elektródy ako zváranie nerezovej ocele, ktorá má vysoký prechodový odpor, tým nízku vodivosť a pre vysokú pevnosť materiálu je náročnejšia na zvárací tlak.

Elektródová čiapočka z materiálu A-trode
Elektródová čiapočka z materiálu A-trode

Najpopulárnejšími materiálmi na výrobu elektród sú:

CuCrZr – univerzálny materiál pre odporové zváranie jemne a stredne povrchovo upravených a povrchovo neupravených ocelí. Materiál sa vyrába procesom odlievania bez oxidov a umožňuje vytvoriť zliatinu medi s optimálnym obsahom chrómu a zirkónu. Elektródy získavajú požadovaný tvar buď tvárnením za studena alebo obrábaním.

CuZr – ideálna zliatina pre elektródové čiapočky z materiálu Z-trode pre odporové zváranie jemne a stredne povrchovo upravených a neupravených ocelí a hliníkových zliatin. Zvar sa v procese odporového zvárania vytvára v mieste najväčšieho elektrického odporu. Skvelá vodivosť CuZr zabezpečuje, že maximálny elektrický odpor sa dosiahne vždy medzi zváranými oceľovými alebo hliníkovými plechmi. Toto znižuje množstvo tepla produkovaného medzi elektródou a plechom, ktoré zase znižuje priľnavosť a tým získate:

  • zníženie rozstreku,
  • odolnosť voči deformáciám a
  • nižšiu spotrebu energie až o 20 %, menej prestojov.

Nitrode® – žiadna iná elektródová čiapočka sa pri zváraní pozinkovaných plechov nemôže porovnávať s materiálom Nitrode pre jej nákladovú efektivitu a vysoký výkon pri odporovom zváraní. Nitrode je zliatina medi a oxidu hliníka. Bežné zliatiny medi sa žíhajú pri teplotách nad 500 °C. Nitrode zachováva svoje vlastnosti takmer až po bod topenia 1 083 °C. Výhody:

  • dlhšia doba prevádzky vďaka menej častej výmene elektród,
  • nižšie náklady na údržbu, menej frézovania povrchu elektród,
  • lepšia kvalita zvaru a nižšie zváracie prúdy zvyšujú produktivitu a znižujú náklady v porovnaní s bežnými elektródami.

Súvisiace články:

Ako správne vybrať elektródu pre optimálne odporové zváranie?
Ako vybrať správny tvar elektródy?