Ako vybrať správny tvar elektródy?

Elektródové čiapočky

Tvar elektródy musí zohľadňovať použitie, zváraný materiál a proces odporového zvárania. Na výber ponúkame sedem základných tvarov elektród:

Elektródová čiapočka FA13

Tvar A
  • elektróda s veľkým polomerom používaná často na zváranie hliníka. Veľký polomer elektródy vytvára ideálny bod na prelomenie oxidov hliníka a zároveň svojou dostatočne veľkou plochou dokáže regulovať veľkosť šošovky zvaru.

Elektródová čiapočka FB13

Tvar B
  • v priemysle často využívaný typ elektródy, ktorý svojím tvarom znižuje množstvo materiálu, ktorý sa v procese zvárania zachytával na ploche elektródy, čím sa spomaľuje jej opotrebovanie.

Elektródová čiapočka FC13

Tvar C
  • elektróda s plochým povrchom sa využíva aj pri výstupkovom zváraní. Tvar elektródy poskytuje veľkú plochu pôsobenia zváracieho tlaku a prúdu pri výrobe kozmetických zvarov na pohľadovej strane plechu a vyrovnaného rozloženia tepla.

Elektródová čiapočka FD13

Tvar D
  • elektróda s vyosením sa používa pri zvaroch na ťažko dostupných miestach blízko ohybu plechu, na zváranie falcov plechových boxov a pod. Pri inštalovaní elektródy treba brať ohľad na správnu orientáciu špičky elektródy.

Elektródová čiapočka FE13

Tvar E
  • elektróda so zaoblenou špičkou kombinuje v sebe výhody oblej F a špicatej G elektródy, aj keď na menšej zváracej ploche.

Elektródová čiapočka FF13

Tvar F
  • polguľatá elektróda s veľkou efektivitou, ktorá je vďaka svojím tvarovým vlastnostiam najpopulárnejšou voľbou. Jej zaoblenie dokáže korigovať nerovnosti v nastaveniach zváracích ramien, keďže zváracia plocha sa vytvára na ľubovoľnom kontaktnom bode týchto elektród. Tento tvar sa často používa na manuálnych a robotických zváracích kliešťach, kde polguľatosť umožňuje zvárať plechy v rôznych uhloch bez presného nastavenia polohy elektród.

Elektródová čiapočka FG13

Tvar G
  • špicatá elektróda so všestranným využitím.

Súvisiace články:

Ako správne vybrať elektródu pre optimálne odporové zváranie?
Aký je rozdiel medzi elektródovou čiapočkou a bodovacou elektródou?