Systém kontroly polohy matíc a skrutiek ModulMaster Pro

Systém kontroly polohy matíc a skrutiek od výrobcu DoCeram ponúka ideálne riešenie pre kontrolu kvality a zníženie reklamácií pri navarovaní matíc a skrutiek.


Systém kontroly polohy matíc a skrutiek ModulMaster Pro

  • rýchla výmena súčiastok vďaka modulárnej konštrukcii,
  • flexibilné prispôsobenie sa požiadavkám výroby – rôzne možnosti polohovania a upínania a
  • obnoviteľná výmenná elektróda a plne zasunuteľný polohovací kolík.
Výhody modelu Pro
  • takmer žiaden vplyv magnetického poľa na analógový senzor
  • väčšia kontaktná plocha a nižší prenos odporu
  • efektívnejšie chladenie vďaka väčším otvorom
  • šesťhranná matica pre jednoduchšie a tesnejšie uťahovanie
  • integrovaná pružina pre automatické stiahnutie polohovacieho kolíka alebo puzdra
  • ideálne pre prípravky, ktoré si vyžadujú vkladanie/výber dielu bez stlačeného vzduchu

ModulMaster Pro Typ N
ModulMaster Pro Typ N
ModulMaster Typ S
ModulMaster Pro Typ S

Typ N Typ S
Navarovanie matíc
Navarovanie skrutiek
Snímač analógový/digitálny/bez snímača

Príklad použitia systému ModulMaster Pro
Príklad použitia systému ModulMaster Pro