Systém kontroly polohy matíc a skrutiek ModulMaster

Systém kontroly polohy matíc a skrutiek od výrobcu DoCeram ponúka ideálne riešenie pre kontrolu kvality a zníženie reklamácií pri navarovaní matíc a skrutiek.


Systém kontroly polohy matíc a skrutiek ModulMaster

  • rýchla výmena súčiastok vďaka modulárnej konštrukcii,
  • flexibilné prispôsobenie sa požiadavkám výroby – rôzne možnosti polohovania a upínania a
  • obnoviteľná výmenná elektróda a plne zasunuteľný polohovací kolík.
Príslušenstvo
  • kľúče pre uťahovanie prevlečnej matice a prípojok
  • prípojky pre stlačený vzduch a chladiacu vodu

ModulMaster N100
ModulMaster N100
ModulMaster N200
ModulMaster N200
ModulMaster N300
ModulMaster N300
ModulMaster S300
ModulMaster S300

N100N200N300S300
Snímačpolohový (2 polohy)analógový (0 – 10 V)analógový (0 – 10 V)
Navarovanie matíc
Navarovanie skrutiek

Príklad použitia systému ModulMaster
Príklad použitia systému ModulMaster