Keramické materiály

Keramické súčiastky vyrábané z materiálov od výrobcu DOCERAM sú celosvetovo využívané v automobilovom a strojárenskom priemysle. Ich jedinečnosť spočíva vo výborných mechanických vlastnostiach materiálov CERAZUR©, VOLCERA©, Z101 a ďalších.

Tieto patentované keramické materiály sa vyrábajú vysokotlakovým lisovaním a tvarovým vybrusovaním, čím sa zabezpečuje ich vysoká presnosť (v toleranciách 0,05 mm). Homogénna štruktúra materiálov a technológia výroby zabezpečujú extrémne elastické vlastnosti a použiteľnosť až do 1.300°C. Obrobiteľnosť materiálu umožňuje výrobu nielen valcových, ale aj špeciálnych, tvarovo náročných tvarov či dokonca kompozitov podľa požiadaviek zákazníkov.

Výhody týchto vysokovýkonných keramík v praxi pri priamom kontakte s materiálom sú:

  • veľmi vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
  • tvarová stálosť
  • odolnosť proti naliepaniu
  • elektrická nevodivosť
  • použitie pri extrémne vysokých teplotách
  • elasticita materiálu

Prehľad produktov vyrábaných z keramiky.

Materiál Cerazur

Materiál Cerazur je výnimočne pružný keramický materiál vhodný všade tam, kde je súčiastka mechanicky namáhaná na údery, nárazy, oter a iné mechanické poškodenie.

Vďaka svojej pružnosti vydrží extrémne nasadenie a zaručí dlhú životnosť. Najčastejšie sa používa na výrobu keramických centrovacích kolíkov pre odporové navarovanie matíc.

Neoddeliteľnou súčasťou bodového zvárania a navarovania matíc sú centrovacie kolíky. Tieto kolíky ponúkame v typizovaných rozmeroch pre matice M4 až M12, ktoré tvoria štandardný výrobný program.

Vlastnosti materiálu Cerazur

Vlastnosti Vysoká pevnosť a odolnosť proti nárazu
Použitie Centrovanie navarovacích matíc
Farba Modrá
Hustota 6 g/cm3
Pevnosť v ohybe 1.300 MPa
Pevnosť v tlaku 3.000 MPa
Odolnosť voči nárazu 12 Mpa m1/2
Odolnosť voči tepelným šokom ΔT = 350°C
Maximálna teplota použitia 1.000°C

Príklady použitia materiálu Cerazur

Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur

Príklady použitia materiálu Cerazur
Príklady použitia materiálu Cerazur

Materiál Volcera

Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu, možnosť použitia pri vysokých teplotách (1.300°C) a schopnosť znášať vysoké teplotné šoky sú podmienky ideálne pre aplikáciu materiálu Volcera v odporovom zváraní a MIG/MAG zváracích procesoch.

Možnosti použitia:

  • keramické púzdra
  • vysokoteplotné izolačné prvky
  • hubice

Vlastnosti materiálu Volcera

Vlastnosti Schopnosť znášať veľké tepelné šoky
Použitie Navarovanie matíc, MIG/MAG aplikácie
Farba Sivá
Hustota 3.2 g/cm3
Pevnosť v ohybe 750 MPa
Pevnosť v tlaku 3.000 MPa
Odolnosť voči nárazu 6.7 Mpa m1/2
Odolnosť voči tepelným šokom ΔT = 750°C
Maximálna teplota použitia až do 1.300°C

Príklady použitia materiálu Volcera

Príklady použitia materiálu Volcera

Príklady použitia materiálu Volcera
Príklady použitia materiálu Volcera
Príklady použitia materiálu Volcera
Príklady použitia materiálu Volcera
Príklady použitia materiálu Volcera

Materiál Z-101

Tento keramický materiál sa používa na štandardné keramické aplikácie, kde je potrebné elektricky odizolovať súčiastky. Typická aplikácia sú elektricky nevodivé lícovacie kolíky pre polohovacie prípravky.

Vlastnosti materiálu Z-101

Vlastnosti Nízke náklady, vysoká kvalita
Použitie Keramika na bežné použitie, lícovacie kolíky
Farba Biela
Hustota 6 g/cm3
Pevnosť v ohybe 1.000 MPa
Pevnosť v tlaku 3.000 MPa
Odolnosť voči nárazu 8 Mpa m1/2
Odolnosť voči tepelným šokom ΔT = 270°C
Maximálna teplota použitia 1.000°C

Príklady použitia materiálu Z-101

Príklady použitia materiálu Z-101
Príklady použitia materiálu Z-101
Príklady použitia materiálu Z-101
Príklady použitia materiálu Z-101
Príklady použitia materiálu Z-101
Príklady použitia materiálu Z-101