Stanovisko spoločnosti Prospot SK, s.r.o.

V spoločnosti Prospot SK, s.r.o. naďalej sledujeme vývoj súčasnej situácie šírenia vírusu COVID-19. Pri návštevách zákazníkov a servisných prácach priamo vo výrobe spoločnosti berieme do úvahy aktuálne obmedzenia. Naši servisní technici sú Vám k dispozícii. V prípade potreby si neváhajte rezervovať termín servisu.
Naďalej pracujeme na tom, aby naši zákazníci dostali tovar a služby adekvátnej kvality včas. Poskytujeme telefonické poradenstvo, prijímame a vybavujeme objednávky a pracujeme na projektoch, pretože si myslíme, že iba poctivou prácou sa dostaneme z danej situácie. Je to aj na nás, aby sme nerezignovali. Je to však aj na našich obchodných partneroch a na vzájomnej dôvere vychádzajúcej z dlhoročných obchodných vzťahov. Nenechajme sa odradiť súčasným stavom a plňme si vzájomné záväzky. Pretože iba tak prekonáme pretrvávajúce ťažké obdobie.

V Kolárove dňa 15. októbra 2020

Prospot SK, s.r.o.
Váš dodávateľ výrobkov pre odporové zváranie