Manuálne frézky elektród

Ručná pneumatická frézka ETD-18F

Pneumatická frézka ETD‐18F je ľahký ručný nástroj na obnovu geometrie elektród. Jednoduchá výmena noža bez nástroja umožňuje obnovovať elektródy priamo na zváračke bez demontáže.
Táto ručná frézka je vhodná na obrúsenie elektródových čiapočiek Ø13 a Ø16 mm a rozličných tvarov.


Výmenné nože na obnovu elektródových čiapočiek

Výmenný nôž na obnovu elektródovej čiapočky
Výmenný nôž na obnovu elektródovej čiapočky
Výmenný nôž na obnovu elektródovej čiapočky
Výmenný nôž na obnovu elektródovej čiapočky
Výmenný nôž na obnovu elektródovej čiapočky

Výmenný nôž na obnovu elektródovej čiapočky
Výmenný nôž na obnovu elektródovej čiapočky
Výmenný nôž na obnovu elektródovej čiapočky
Výmenný nôž na obnovu elektródovej čiapočky
Výmenný nôž na obnovu elektródovej čiapočky

Výmenné nože manuálnej pneumatickej frézky ETD-18F
Nákres výmeny noža manuálnej pneumatickej frézky ETD-18F

Manuálna pneumatická frézka ETD-18F

Napíšte nám! [x]