Riadiaca jednotka CEA WS 708

Riadiaca jednotka CEA WS 708 je vyspelejšou verziou ovládania CEA WS 402. Rovnako ponúka jednoduchú obsluhu a jasné parametrizovanie stroja, ktoré si pracovník obsluhujúci stroj rýchlo osvojí. Oproti jednotke WS 402 ponúka ešte detailnejšie nastavenie zváracích parametrov ako napr. nábeh a dobeh zváracieho prúdu, pulzácia, možnosť nastaviť až 8 programov a ďalšie.
S riadiacimi jednotkami CEA WS 708 sa môžete stretnúť pri lineárnych bodových zváračkách CEA PPS, zváracích lisoch CEA PPN, manuálnych zváracích kliešťoch CEA X-Gun a C-Gun a pneumatických stykových zváračkách CEA.


Riadiaca jednotka CEA WS 708

  • nenáročné zváracie ovládanie
  • určené pre pneumatický alebo nožný pohon
  • vstavaná obrazovka s tlačidlami
  • určené pre použitie s výkonovou jednotkou LS 708
  • možnosť nastaviť 7 časov a 8 zváracích programov

Popis funkcií

Riadiaca jednotka CEA WS 708 – popis funkcií
(1) indikátor stavu vstupov
(2) priradenie parametrov „Start 1“ a „Start 2“
(3) hodnota parametrov
(4) tlačidlo zapnutý/vypnutý zvárací prúd
(5) indikátor zapnutý/vypnutý zvárací prúd
(6) indikátor zváracieho prúdu
(7) indikátor stavu výstupov
(8) indikátor PRIPRAVENÝ
(9) zmena hodnoty parametrov
(10) voľba parametrov

Dostupné funkcie

Funkcia Dostupnosť
Čas zovretia
Zovretie
Náhrev
Prúd náhrevu
Čas chladnutia
Nábeh
Čas zvárania
Zvárací prúd
Čas zvárania (1/2~)
Čas zvárania 2
Zvárací prúd 2
Impulz
Impulzový interval
Čas podržania
Pauza
Opakované bodovanie
Počet programov 8
Kompenzácia napájania
Chybové hlásenie
Tlakový spínač
Signál „koniec cyklu“
Napíšte nám! [x]