Riadiaca jednotka CEA WS 402

Riadiaca jednotka CEA WS 402 ponúka možnosť digitálneho riadenia menších zváracích zariadení značky CEA. Prácu s týmto ovládaním charakterizuje rýchle zaškolenie, jednoduchá obsluha a bezproblémový chod stroja. Pracovník obsluhujúci stroj si vďaka prehľadnému ovládaniu pomocou piktogramov a LED signalizácie rýchlo osvojí nastavovanie stroja a zmenu parametrov zvárania pri zmene zváraného produktu. Jednotky WS 402 sú osádzané do ramenových zváračiek CEA Z a ZP a zváračiek CEA K a KP.


Riadiaca jednotka CEA WS 402

  • nenáročné zváracie ovládanie
  • určené pre pneumatický alebo nožný pohon
  • vstavaná obrazovka s tlačidlami
  • určené pre použitie s výkonovou jednotkou LS 402
  • možnosť nastaviť 5 časov a 2 zváracie programy

Popis funkcií

Riadiaca jednotka CEA WS 402 – popis funkcií
(1) indikátor stavu vstupov
(2) priradenie parametrov „Start 1“ a „Start 2“
(3) hodnota parametrov
(4) tlačidlo zapnutý/vypnutý zvárací prúd
(5) indikátor zapnutý/vypnutý zvárací prúd
(6) indikátor zváracieho prúdu
(7) indikátor elektromagnetického ventilu
(8) indikátor bodovanie/séria zvarov
(9) tlačidlo bodovanie/séria zvarov
(10) zmena hodnoty parametrov
(11) voľba parametrov

Dostupné funkcie

Funkcia Dostupnosť
Čas zovretia
Zovretie
Náhrev
Prúd náhrevu
Čas chladnutia
Nábeh
Čas zvárania
Zvárací prúd
Čas zvárania (1/2~)
Čas zvárania 2
Zvárací prúd 2
Impulz
Impulzový interval
Čas podržania
Pauza
Opakované bodovanie
Počet programov 2
Kompenzácia napájania
Chybové hlásenie
Tlakový spínač
Signál „koniec cyklu“
Napíšte nám! [x]